Søknadsprossdyrer - Takstmann OLAV ØYEN

Gå til innhold
 • Ett-trinnssøknad
 • Rammesøknad
 • Dispensasjonssøknader
 • Delingssøknader
 • Endringssøknader
 • Seksjoneringssøknader
 • Situasjonsplan og terrengsnitt med sosi-fil
 • Rette opp i manglende ferdigattester og eller bruksendring av boliger
 • Bistå ved avslåtte søknader
 • Bistå ved forhåndskonferanse
 • Bistå ved reguleringsendringer
 • Andre på forespørsel
Tilbake til innholdet